WKORG

Als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) dien je elk jaar de permanente her- en bijscholing (PHB) te doen.
Voor de boa in domein 1 (openbare ruimte) is de module WKORG (Wettelijke kaders organieke wetgeving) de module waarin je als BOA je kennis bijhoudt. 

De module Wettelijke Kaders Openbare Ruimte Generiek (WKORG) is voor jou bestemd als je bent aangesteld als Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) binnen domein 1 Openbare ruimte. 

Als BOA dien je elk jaar te voldoen aan de permanente her- en bijscholing (PHB). In de module WKORG komen de volgende onderwerpen voor jou aan bod:

  • Aanwijzing tot BOA
  • Opbouw van een strafbaar feit
  • Ambtsmisdrijven
  • Dwangmiddelen
  • Algemene wet bestuursrecht
Het voordeel van deze WKORG module is dat deze in de iCertified boa-kennisapp te raadplegen is om je kennis op peil te houden, bevoegdheden in te zien op straat en als naslagwerk voor je studie.
Daarnaast is de WKORG module ook in te zien in de iCertified e-lerning webomgeving.

€ 17,50

Onderwerpen in deze module

  • WKORG - WKORG
  • WKORG – De BOA
  • WKORG – Strafrecht
  • WKORG – Strafvordering

Deze modules passen goed

BOA-basis

€ 17,50

Alcoholwet (AW)

€ 17,50

Regeling Toetsing Geweldsbeheersing (RTGB)

€ 17,50