WKPV2 (WKORS)

Als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) dien je elk jaar de permanente her- en bijscholing (PHB) te doen.
Voor de boa in domein 1 (openbare ruimte) is de module WKORS (Wettelijke kaders openbare ruimte specifiek) de module waarin je als BOA je kennis bijhoudt.

De module Wettelijke kaders publieke veiligheid 2 (WKPV2) is voor jou bestemd als (toekomstig) Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) binnen domein 1 Openbare ruimte.. 

In de module WKPV2 komen de volgende onderwerpen voor jou aan bod:

  • Algemene wet Bestuursrecht
  • Wetboek van Strafrecht en Strafvordering
  • Algemene plaatselijke verordening (APV)
  • Wegenverkeerswet, RVV, WAM, Wet personenvervoer
  • Wet op de kansspelen, Alcoholwet, 
  • Milieuwetgeving
Het voordeel van deze WKPV2 module is dat deze in de iCertified boa-kennisapp te raadplegen is om je kennis op peil te houden, bevoegdheden in te zien op straat en als naslagwerk voor je studie.
Daarnaast is de WKPV1 module ook in te zien in de iCertified e-learning webomgeving.

€ 17,50

Onderwerpen in deze module

  • WKORS (WKPV2) - WKORS (WKPV2)
  • WKORS (WKPV2) - WKORS (WKPV2)

Deze bedrijven hebben pakketten aangeschaft

Deze modules passen goed

BOA-basis

€ 17,50

Alcoholwet (AW)

€ 17,50

Regeling Toetsing Geweldsbeheersing (RTGB)

€ 17,50