14 juli 2021

Nieuwe Alcoholwet per 1 juli 2021

Nieuwe Alcoholwet per 1 juli 2021

nieuws

Drank- en Horecawet naar Alcoholwet: wat is er aangepast?

Dit zijn, buiten de naamsverandering om, de belangrijkste aanpassingen:
  • De verkoop van alcohol wordt op afstand geregeld. Het doel is om door een betere regulering de naleving van de leeftijdsgrens te verhogen. Dit geldt voor het moment van aankoop via internet als voor het moment van aflevering. Het toezicht op de verkoop op afstand zal worden belegd bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
  • Het stunten met prijzen wordt daarnaast verder aan banden gelegd. Prijsacties met meer dan 25% korting zijn niet langer meer toegestaan. Het toezicht op de prijsacties wordt ook gecentraliseerd bij de NVWA.
  • Het Besluit eisen inrichtingen DHW komt te vervallen, de eisen in het Bouwbesluit voldoen. Alleen de eis voor het scheiden van de slijtlokaliteit met andere bedrijfsactiviteiten door een verbindingsruimte blijft bestaan. Het Bouwbesluit bevat hiervoor geen regeling. Hierbij valt te denken aan de zogenaamde borrelshops bij supermarkten en proeflokalen bij slijterijen.
  • Wederverstrekking van alcohol (een meerderjarige die alcohol koopt voor een minderjarige) wordt strafbaar. (Al jaren een wens van gemeenten.)

Verordening gemeenten

De VNG verzond op 4 mei 2021 een ledenbrief (zie onder Meer informatie) met uitleg over onderdelen die gemeenten bij verordening kunnen regelen. Deze betreffen: 
  • Het verhogen van de minimale vloeroppervlakte-eisen voor horeca- en slijtersbedrijven.
  • Het mogelijk maken voor slijters om proeverijen te organiseren.
  • Het eisen van de aanwezigheid van iemand met een diploma sociale hygiëne op een vervoermiddel waar bedrijfsmatig alcohol wordt geschonken, zoals een bierfiets.
  • Het aanwijzen van een alcoholoverlastgebied wanneer sprake is van ernstige overlast of verstoring van de openbare orde.

Op de hoogte blijven? Meld je nu aan!

Laat je mailadres achter en ontvang af en toe een mailtje van ons! Hier volgt in één zin een reden om je aan te melden.

arrow
Terug naar het nieuwsoverzicht