Omgevingswet (Domein 1)

Wat betekent de nieuwe omgevingswet voor jou als BOA/toezichthouder? Lees alles over de nieuwe omgevingswet in deze vernieuwde module.

De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De Omgevingswet staat voor een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving. 

De onderwerpen in deze module: 

  • Wet- en regelgeving over bouwen
  • Milieu
  • Water
  • Ruimtelijke ordening en natuur

€ 27,50

Onderwerpen in deze module

  • Omgevingswet

Deze bedrijven hebben pakketten aangeschaft